Verzenden & Retour (Shipping)

Verzending en retour

Nederland
Wij verzenden via DHL, UPS of Post NL. We hebben tijd nodig om deze breekbare goederen voor verzending gereed te maken. Goederen woorden over het algemeen binnen 5 dagen verzonden en zullen dan binnen 3 werkdagen bij u worden bezorgd. U zult een email ontvangen wanneer we de goederen hebben verzonden.
Europa
Verzending in Europa zal geschieden via DHL of UPS. Verzending duurt over het algemeen 5-15 dagen, maar als u 14 dagen aanhoud zullen de producten in 95% van de gevallen op tijd arriveren. (We zijn hier afhankelijk van de leveringsvoorwaarden van de internationale leveranciers.) Tijdens drukke periodes als Black Friday, Kerst of vakanties, kan levering langer duren. Hiervoor kunnen wij als atelier geen aansprakelijkheid voor accepteren. Goederen zullen met een  ‘Track and Trace’ code worden verzonden, welke u per email zult ontvangen zodra de verzending heeft plaatsgevonden.

Verzendkosten

  • Nederland €6,95 (Bij besteding vanaf 100,–, gratis)
  • België en Duitsland €10,00
  • Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Engeland € 15,-
  • Finland, Ierland, Portugal, Zweden € 20,-
  • Noorwegen, Zwitserland € 20,- + € 2,- kilo toeslag
  • IJsland € 25,-
  • Verenigde Staten US en Canada € 22,- + € 7,- kilo toeslag

Als u vragen heeft of uw land staat er niet bij, stuur mij dan een mail.

Ophalen in atelier.
Als je in de buurt bent, is ophalen bij het atelier mogelijk. U kunt deze optie kiezen bij de verzendopties tijdens het afrekenen. Stuur mij dan een
e-mail dat u uw bestelling wilt ophalen met een datum en tijd die u uitkomt.

Verpakking
We geven veel om het milieu, dus nemen we verpakkingen heel serieus. Ik gebruik kartonnen dozen voor uw pakketten en “noppenfolie” om uw items te beschermen. Zoveel mogelijk hergebruik ik dozen en noppenfolie. We gebruiken soms ook dubbele dozen om ervoor te zorgen dat uw artikelen niet beschadigd aankomen.

Schade
Het keramiek wordt goed verpakt en dubbel verpakt om schade tijdens verzending te voorkomen. Mocht er toch schade optreden, maak dan onmiddellijk foto’s en neem binnen 3 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons op. We zullen een oplossing vinden, of het nu gaat om een terugbetaling van het artikel of een vervangend artikel.

Houd er rekening met het volgende!
Keramische stukken zijn uniek in hun soort. Als de oplossing een vervanging is, is deze mogelijk niet exact hetzelfde als uw origineel. Het kan tot 5-10 weken duren voordat vervangende artikelen zijn voltooid.

Terugbetalingen
Elk item wordt zorgvuldig beschreven, dus lees de beschrijvingen voor afmetingen, maten, gebruiks- en onderhoudsinstructies enz. Keramiek wordt met de hand gemaakt, dus de afmetingen kunnen per stuk verschillen. In het geval dat u uw artikel wilt retourneren, stuur ons dan een e-mail zodat we het adres kunnen doorgeven waarnaar u het kunt sturen. Binnen 14 werkdagen kun je artikelen retourneren en storten we het geld aan je terug. Als het stuk echter beschadigd is, kunnen wij het geld niet aan je terugbetalen. Verzend- en herverzendkosten zijn voor de klant.

De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden
We kunnen geen retourzendingen of omruilingen accepteren voor op maat gemaakte, gepersonaliseerde of vooraf bestelde artikelen.

Betaalmethode
In de webshop kunt u betalen via Ideal. In ons atelier in Hillegom kunt u betalen via Tikkie of contant.

Shipping

The Netherlands
All items are send via DHL, UPS or Post NL. The processing time is 2 to 5 working days. We need some time to get your order ready and pack all fragile products well.

You will receive a confirmation once shipped.

Europe 

International items are sent via DHL or UPS which takes about 5 – 10 working days but please allow up to 14 working days as services can vary depending on your location.
During busy periods such a Christmas and holidays this timescale can sometimes double due to customs and the workloads of your local mail services dramatically increasing – I can not be held responsible for these delays. All items are send with a ‘Track and Trace’ code which will be send to you in an e-mail. We are not responsible for import or custom fees.
Postage costs

The Netherlands €6.95 (when spending from 100,–, free)
Belgium and Germany €10.00
Denmark, France, Italy, Luxembourg, England €15.00
Finland, Ireland, Portugal, Sweden € 20,-
Norway, Switzerland € 20 + € 2 kilo surcharge
Iceland € 25,-
United States US and Canada € 22.00 + € 7.00 kilo surcharge

If you have any questions or your country is not listed, please send me an email.

Pick up
If you are local, pick up at the atelier is possible. You can choose this option in the shipping options during checkout. It is super helpful if you could send me an e-mail that you would like to pick up your order with a date and time that works for you.

Packaging

We care about the environment a lot, so we take packaging very serious.  we use cardboard boxes for your packages and “bubble wrap” to protect your items. We also use double boxes to ensure your items will arrive non broken.

Damage

The ceramics are properly packaged and double boxed to avoid damage during shipping. However, should any damage occur, please take photos immediately and contact us within 3 days of receiving your order. We will find a solution, whether it will be an item refund or a replacement piece.

Please note!
Ceramic pieces are one-of-a-kind, If the solution is a replacement, it may not be exactly the same as your original. Replacement items may take up to 5-10 weeks to complete.

Refunds
Each item is described carefully, so please read descriptions for dimensions, sizes, usage and care instructions etc. Ceramics are made by hand so the dimensions can vary from piece to piece. In the case that you would like to return your item, please send us an e-mail so that we can provide the address which you can send it to. Within 14 working days items can be returned and we’ll refund the money to you. However if the piece is broken (during shipping) I can’t refund the money to you. Shipping and reshipping costs are for the customer.

The following items can’t be returned
We cannot accept returns or exchanges for custom, personalized, or preordered items.

Payment method
In the webshop you can pay via Ideal. In our studio in Hillegom you can pay via Tikkie or cash.